help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 16 september 1943 tot bepaling van het bedrag van de door de studenten te betalen retributie voor de praktische werken, die deel uitmaken van het programma der verschillende proeven van de kandidatuur en het licenciaat in de staats-, sociale of bestuurswetenschappen in de rechtsgeleerde faculteiten van de Rijksuniversiteiten te Luik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/09/1943
Nummer: 260
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/1944
Pagina:2423
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.