help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 december 1945 houdende goedkeuring van de Eindakte der Financiële en Monetaire Conferentie van de Verenigde Naties, gehouden te Bretton-Woods, van 1 juli 1944 tot 22 juli 1944


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/12/1945
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/03/1946
Pagina:2157
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/03/1946 tot ...