help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 15. Dezember 1997 zur Zustimmung zu folgenden internationalen Vereinbarungen :
Zuzatzprotokoll zur Europäischen Sozialcharta und Anhang, unterzeichnet am 5. Mai 1988 in Straßburg;
Protokoll zur Änderung der Europäischen Sozialcharta, unterzeichnet am 21. Oktober 1991 in Turin;
Zuzatzprotokoll zur Europäischen Sozialcharta über Kollektivbeschwerden, unterzeichnet am 9. November
1995 in Straßburg

Decreet van 15 december 1997 houdende instemming met volgende internationale overeenkomsten :
- aanvullend protocol bij het Europees Sociaal Handvest, en bijlage, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1988
- protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest, gedaan te Turijn, op 21 oktober 1991
- aanvullend protocol bij het Europees Sociaal Handvest, tot invoering van een systeem voor collectieve klachten, gedaan te Straatsburg, op 9 november 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/1997
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/1998
Pagina:20239
Advies van de Raad van State 26003
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking