help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 april 1948 houdende afschaffing van het besluit van 25 april 1945 houdende vaststelling van de vergoeding verschuldigd aan de Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwproducten uit hoofde van controlekosten bij de uitvoer van hop


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/1948
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/04/1948
Pagina:3373
Advies van de Raad van State --