help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 25 juni 1949 betreffende de vaststelling inzake oorlogsschade aan binnenschepen, van de integrale vergoedingscoëfficient toepasselijk op heel het Rijk voor de periode van 1 januari 1948 tot 30 september 1949 (besluit nr 2)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1949
Nummer: 2
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/07/1949
Pagina:7191
Advies van de Raad van State 449
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/01/1948 - 30/09/1949