help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 mei 1998 betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 50 ECU en zilver van 5 ECU, jaartal 1998, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/05/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/06/1998
Pagina:19014
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen KB 26/11/1998, art. 1:
De in uitvoering van dit besluit uitgegeven muntstukken houden op wettelijk gangbaar te zijn op 01/01/1999