help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1987 tot verlenging van de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 8 januari 1985 houdende toekenning van een afwijking tot overschrijding van de personeelsformatie van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/1988
Pagina:1113
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking