help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 1991 betreffende de voorlopige erkenning van de ziekenfondsen en van de landsbonden van ziekenfondsen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/08/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/10/1991
Pagina:22302
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1991 tot 31/12/1992