help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 mei 1991 betreffende de ontbinding van het Rijksinstituut voor Grondmechanica, en tot regeling van overdracht van zijn taken, goederen, rechten en verplichtingen aan de Gewesten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/05/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/1991
Pagina:13580
Advies van de Raad van State 20582
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991