help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 maart 1952 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag nr. 89, betreffende de nachtarbeid der vrouwen werkzaam in de nijverheid, aangenomen door de Algemene Conferentie der Internationale Arbeidsorganisatie in de loop van haar eenendertigste zitting te San Francisco, op 9 juli 1948


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1952
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/06/1952
Pagina:4690
Advies van de Raad van State 755