help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 maart 1954 ter uitvoering van de wet van 10 maart 1954 tot verklaring en wijziging van het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, en inzonderheid van artikel 2, § 3, betreffende de kampen of om het even welke andere plaatsen die het regime der internering hebben gekend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/1954
Pagina:3223
Advies van de Raad van State U - D