help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 maart 1971 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de uitvoering van het artikel 63bis van de wet van 17 juli 1963 en wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1965 betreffende de inning van de bijdragen in het stelsel van de overzeese sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/1971
Pagina:8004
Advies van de Raad van State U - D