help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juli 1956 betreffende de uitvoering van de wet van 9 augustus 1955 houdende goedkeuring van de regeling tussen België en Nederland, met betrekking tot de militaire dienst , afgesloten door wisseling van brieven gedagtekend Brussel, 9 juni 1954


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1956
Pagina:5039
Advies van de Raad van State 5191
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking