help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 augustus 1983 houdende organisatie van het speciaal fonds, bestemd voor de realisatie van het beleid inzake stadsrenovatie, groenruimten en industriële en ambachtelijke grondstukken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/08/1983
Pagina:10303
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking