help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 april 1956 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1953 houdende regeling nopens de inschrijving van de voertuigen met eigen beweegkracht, niet zijnde rijwielen met hulpmotor


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/04/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/1956
Pagina:2965
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/10/2001