help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 26 van 1 maart 1956 betreffende de vaststelling, in zake oorlogsschade aan woongebouwen, van de integrale vergoedingscoëfficiënt welke van toepassing is voor de periode van 1 januari 1956 tot 30 juni 1956


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/1956
Nummer: 26
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/1956
Pagina:1636
Advies van de Raad van State 5068
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1956

TT 01/01/1956 - 30/06/1956

Periode van geldigheid van ... tot 30/06/1956