help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 april 1958 houdende goedkeuring van het besluit van de Bankcommissie dd. 3 april 1958 betreffende de Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/04/1958
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/1958
Pagina:3042
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking