help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 maart 1958 tot vaststelling van de voorwaarden tot opneming van nieuwe rassen van de landbouwsoorten in de rassenlijst der land-, tuin- en bosbouwsoorten welke aan de keuring van de Nationale Dienst voor de afzet van land- en tuinbouwproducten kunnen worden onderworpen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1958
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/1958
Pagina:3486
Advies van de Raad van State 6129
Periode van geldigheid van ... tot 28/04/1983