help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 mei 1965 tot verruiming van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 19 januari 1962, houdende instelling van een onderscheidingsteken voor de werknemers, kleinhandelaars en ambachtslieden die oud-strijder of oorlogsinvalide zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/05/1965
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/1965
Pagina:7428
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State U - D