help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 april 1965 tot vaststelling van de grenzen waarbinnen en van de voorwaarden waaronder een gedeelte van de interesten op zekere speciale hypothecaire leningen door het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden (N.W.O.I.), toegestaan aan de oorlogsinvaliden voor het kopen of het bouwen van bescheiden woningen, ten laste komt van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/1965
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/1965
Pagina:7213
Advies van de Raad van State 9252