help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 december 1963 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 oktober 1953, houdende algemeen reglement van de rijksuniversiteiten en van 31 december 1953, tot regeling van de modaliteiten inzake het financieel beheer der rijksuniversiteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/1964
Pagina:1843
Advies van de Raad van State 8506