help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1936 houdende herziening en coördinatie van het statuut van de School voor criminologie en criminalistiek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/02/1991
Pagina:2717
Advies van de Raad van State 15999 - 20378
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking