help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 februari 1987 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 1962 waarbij het opmaken van een maandelijkse statistiek van de bedrijvigheid in de plastiekverwerkende nijverheid wordt voorgeschreven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/02/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/02/1987
Pagina:2954
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 08/07/1987