help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 juli 1963 tot regeling van het statuut der gerechtsdeurwaarders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/07/1963
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/07/1963
Pagina:7286
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 28/09/1963 (KB 23/09/1963)
Art. 48, § 1, 5° en 8° pp (art. 49 tot 79 van het decreet van 14 juni 1813): 16/01/1964 (KB 13/01/1964)
Te bepalen door de Koning, uiterlijk op 17/01/1964

Periode van geldigheid van 28/09/1963 tot ...
Opmerkingen zie 4480 en 5502