help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 april 1963 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1959 tot vaststelling van de indeling en de hiërarchie der graden van het personeel der buitendiensten die van de Dienst voor Kinderbescherming afhangen, alsmede van de bijzondere benoemingsvoorwaarden voor elk dezer graden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/05/1963
Pagina:4699
Advies van de Raad van State 8170