help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 april 1966 betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld aan werken van vervoer, laden en lossen in de ondernemingen die onder het Gewestelijk Paritair Comité voor het bedrijf der porfiergroeven te Quenast ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/04/1966
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/1966
Pagina:4447
Advies van de Raad van State 9587