help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 februari 1966 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1965 tot verhoging van het bedrag der bestaansmiddelen dat geen invloed heeft op de toekenning van de uitkeringen voorzien van de de wet van 31 augustus 1963 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/02/1966
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/1966
Pagina:1850
Advies van de Raad van State U - D
Opmerkingen Niet formeel opgeheven - zonder voorwerp ingevolge KB 22/12/1967