help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 juli 1967: 1° tot verbetering van de verouderde termen in de Franse tekst van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van een aantal daarin nodeloos geworden bepalingen en tot wijziging van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis; 2° tot invoering van de Nederlandse tekst van hetzelfde Wetboek en van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/07/1967
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/1967
Pagina:9360
  • 16/01/1968 (Rechtzetting)
    P. 9410: wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis, art. 20, tweede lid
Advies van de Raad van State 9062
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/09/1967 tot ...