help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 december 1968 1° tot verhoging van het bedrag van de invaliditeitspensioenen van de oorlog; 2° tot wijziging van sommige bepalingen van de op 5 oktober 1948 gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen; 3° tot vaststelling van het pensioenbedrag van de oorlogsweduwen; 4° tot regeling van de bestemming van het saldo van het krediet aangaande de betaling van de dotatie van de krijgsgevangene


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/1968
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/1969
Pagina:235
Advies van de Raad van State 10221