help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 oktober 1969 betreffende de code van het partijnummer, waarvan sprake in artikel 20, 5°, van het koninklijk besluit van 6 juni 1960, betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/1969
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/12/1969
Pagina:11913
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2001