help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 juli 1994 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 25 juni 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst, betreffende de toekenning van creditinteresten op postrekeningen-courant met enkel een bijpassende postchequewaarborgkaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/07/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/1994
Pagina:22605
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking