help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 september 1971 tot regeling van de modaliteiten van overgang van de personeelsleden van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart naar de Regie voor Maritiem Transport


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/10/1971
Pagina:12473
Advies van de Raad van State 11444 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1971