help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Huisvestingscode


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/12/1970
Aard van de akte: Wetboek
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/12/1970
Pagina:12959
  • 30/01/1971 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 7319 + 8023 + 10789
Inwerkingtreding / Uitwerking Als overgangsbepalingen blijven "pro parte" gelden voor het Vlaams Gewest:
Art. 38, tweede lid, 1°, a) en b), art. 41, 57 tot 60, 79, 80, 80bis, 81 tot 82bis, 83, 84, 87, 94, 95 en 96, §§ 1 tot 3. (Zie de Vlaamse Codex Wonen van 2021, BVR 17/07/2020, art. 7.4., § 3, 1° tot 5°)

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Opmerkingen (Zie de Vlaamse Codex Wonen van 2021, BVR 17/07/2020, art. 7.4., § 2, 1° tot 4°)
Wat het Vlaams Gewest betreft zijn de volgende bepalingen met inbegrip van hun wijzigingen van de (federale) Huisvestingscode tot op heden in werking gebleven:
- art. 9, tweede lid;
- art. 20, tweede lid;
- art. 21;
- art. 23;
- art. 89.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 10/12/1970