help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 oktober 1972 tot vaststelling van de transpositietabel van het administratief personeel, het gespecialiseerd personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel, van de Rijksuniversiteit te Gent en het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel bij de rijksuniversiteiten, de rijksfaculteit en het rijksuniversitair centrum


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/10/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/12/1972
Pagina:14070
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1972