help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 september 1972 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten toegekend aan de leden van de hoge raad en van het beheerscomité van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/1972
Pagina:11771
Advies van de Raad van State U - D