help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 augustus 1972 houdende goedkeuring van het Vriendschapsverdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre, ondertekend te Kinshasa op 29 juni 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/08/1972
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/1972
Pagina:10858
Advies van de Raad van State 11472
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking