help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 maart 1972 betreffende de uitvoering van de Europese Overeenkomst betreffende de bescherming van televisie-uitzendingen, op 22 juni 1960 te Straatsburg ondertekend, alsmede van het Protocol bij deze Overeenkomst, op 2 februari 1965 te Straatsburg ondertekend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/03/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/10/1972
Pagina:11216
Advies van de Raad van State 10394
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking