help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 augustus 1973 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1972 tot vaststelling van de criteria en de regels voor het verlenen van toelagen voor het bouwen, het verbouwen en het uitrusten van rustoorden voor bejaarden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/08/1973
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/1973
Pagina:10127
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Zonder voorwerp gemaakt door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse