help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 juli 1973 tot invoeging van een artikel 2bis in titel I van boek I van het Wetboek van koophandel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/1973
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/1973
Pagina:10531
Advies van de Raad van State 10978
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/09/1973 tot ...