help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 juli 1974 tot oprichting van de graad van eerstaanwezend weervoorspeller-meteoroloog bij het Ministerie van Landsverdediging en tot wijziging van het het koninklijk besluit van 20 juli 1964, betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen titularis kunnen zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/07/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/1974
Pagina:12322
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking