help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 februari 2005 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/2005
Editie:4
Pagina:20316
Advies van de Raad van State 37063
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/05/2005 tot ...