help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Gezamenlijke Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/2019
Aard van de akte: Gezamenlijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/2019
Editie:2
Pagina:63744
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 2 en 5: 01/12/2018

Periode van geldigheid van 01/12/2018 tot ...
Opmerkingen 1) Aarde van de akte en opschrift: deze akte werd aangenomen en bekrachtigd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2) Andere gezamenlijke akte met hetzelfde voorwerp: GezOGGC 16/05/2019; deze akte in Justel: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2019/05/16/2019012730/justel