help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 januari 1973 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1959 tot instelling van een gemengd comité en van provinciale commissies voor de in oorlogstijd dringend noodzakelijke werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/1974
Pagina:8177
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking