help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 maart 1974 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de agglomeraties en van federaties van gemeenten, voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/03/1974
Pagina:4136
Advies van de Raad van State 11643 + 11972
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking