help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 augustus 1997 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de andere Staten die toetreden tot het Partnerschap voor de Vrede inzake het Statuut van hun strijdkrachten en met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 juni 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/02/1998
Pagina:4145
Advies van de Raad van State 25536
Inwerkingtreding / Uitwerking 19/06/1995