help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
Koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van het programma van het examen over de technische bevoegdheid om de erkenning als leverancier van implantaten te verkrijgen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 28, § 1, en 35, § 1, van de bijlage bij het het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/1998
Pagina:3739
Advies van de Raad van State 24869
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1998

Periode van geldigheid van 01/04/1998 tot ...
Opmerkingen Rechtzetting BS 08/05/1998 : in het opschrift van de Nederlandse tekst, moet worden gelezen "leverancier van implantaten" in plaats van "bandagist".