help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 6. Mai 1997 zur Billigung des Kollektiven
Arbeitsabkommens vom 26. März 1997 über Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsbeschaffung im Bereich der
Erziehungs- und Unterbringungseinrichtungen - Personen mit einer Behinderung und Jugendhilfe -
Deutschsprachige Gemeinschaft

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 6 mei 1997 tot goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 1997 over tewerkstellingsbevorderende maatregelen in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen - gehandicapten en hulp aan de jeugd - Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1997
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/1998
Pagina:1934
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/02/1998 tot ...