help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/1998
Pagina:1046
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking maar "(d)e bepalingen, in verband met de stoffen opgesomd in bijlage, hoofdstuk V, treden in werking de dag waarop ze worden overgebracht in de verschillende hoofdstukken van de bijlage op de datum die er is vermeld." (art. 10, §1)

Overgangsbepalingen: art. 10, § 2

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de "Analyse".

Periode van geldigheid van 16/01/1998 tot 10/07/2013