help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 oktober 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en de modaliteiten volgens welke het aandeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in de vorm van voorschotten kan worden gestort aan de instellingen waarmee de contracten worden gesloten die zijn bedoeld in artikel 54, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/10/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/11/1997
Pagina:30295
Advies van de Raad van State 25623
Inwerkingtreding / Uitwerking Voor de eerste keer van toepassing op de bijdragen vastgesteld voor het jaar 1996