help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van de Raad van State nr. 59515 van 7 mei 1996

"Vernietigd wordt het besluit van de Vlaamse Executieve van 18 november 1987 houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 6 december 1976 houdende vaststelling van het gewestplan Veurne-Westkust, in zover het de gronden, gelegen te Koksijde, ten noorden van de Koninklijke Baan, tussen de Dorlodotlaan en de Bettystraat, enerzijds, en ten oosten van de Bettystraat anderzijds, bekend ten kadaster Sectie G, nrs. 935, 934, 1034, 944 A, 944 B, 1017 b, 1035, 1016 b, 1018 A, 1020 b, 936, 1020 a, 947 A, 948, 962, 963, 1012, 1010, 1009, 1019, 1015 A, 1015 B, 1014, 945, 946, 956, 1017 a, 1016 a en 1018, tot natuurgebied bestemt."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/05/1996
Numéro: 59515
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 01/04/1998
Page:9969
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 18/11/1987


Période de vigueur du 18/11/1987 au ...